เริ่มต้นมีสระว่ายน้ำใช้ถังกรองเครื่องเกลือคลอรีน

ก่อนเริ่มที่สระว่ายน้ำ ต้องมีการเตรียมอะไรบ้าง

1.เลือกชนิดระบบสระว่ายน้ำว่าจะใช้ระบบน้ำล้นที่มีตะแกรงน้ำล้นหรือสกริมเมอร์ชนิดของระบบกรองจะเลือกว่าถังกรองว่าจะใช้ถ้งกรองทรายสำหรับสระว่ายน้ำหรือถังกรองผ้าพิจารณาและขนาดปั๊มกรองให้เหมาะสมกับถังกรองที่เลือกไว้

2.เลือกระบบฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำว่าจะใช้คลอรีนหรือเครื่องเกลือคลอรีน

3.เลือกระบบหมุนเวียนน้ำมีหัวเจ็ทสปาต้องใช้ควบคู่กับปั๊มเจ็ท

4.หากต้องการเพิ่มไฟใต้น้ำและบันไดสระจุดติดตั้งควรพิจารณาความสะดวกความสวยงาม ก่อนเริ่มก่อสร้างควรกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์สระให้แน่นอนหากว่าเริ่มใช้งานสระแล้วแก้ไขได้ยาก

Comments are closed.