Category Archives: เทคโนโลยี

วิธีเลือกเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณ

ธุรกิจและองค์กรต่างๆ กำลังใช้วิธีการทำสิ่งต่างๆ เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสร้างบัตรประจำตัวสำหรับพนักงานของตน มีข้อดีหลายอย่างในการรักษาและบำรุงรักษาระบบ ID ในบ้านสำหรับการใช้งานธุรกิจและองค์กรของคุณโดยเฉพาะ หนึ่งในนั้นคือความสะดวกที่ไม่มีใครเทียบได้ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนบัตรประจำตัวสำหรับพนักงานคนใดคนหนึ่งของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามสามารถทำได้จากที่นั่นและช่วยให้พวกเขากลับไปทำงานประจำได้อย่างรวดเร็วที่สุด

บางสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้หากคุณตัดสินใจที่จะมีและรักษาระบบ ID ภายในคือบัตรพลาสติกที่จะมีการพิมพ์รหัสซึ่งซอฟต์แวร์จะสร้างและออกแบบรหัสที่จะพิมพ์รวมทั้งเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว สำหรับสัมผัสสุดท้าย มีเครื่องพิมพ์บัตรประชาชนจำนวนมากที่มีทั้งจากแหล่งออนไลน์และออฟไลน์ แต่เคล็ดลับคือการหาเครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับคุณและธุรกิจของคุณ ด้านล่างนี้เป็นเคล็ดลับในการเลือกเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ข้อกำหนดการพิมพ์ของคุณคืออะไร

ดังนั้นคุณจึงต้องการพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน แต่มีข้อควรพิจารณาอื่น ๆ เมื่อเลือกเครื่องพิมพ์บัตรที่มีตัวเลือกมากมาย คุณเพียงแค่ต้องการพิมพ์บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายหรือจะใช้บัตรเพื่อควบคุมการเข้าใช้งานหรือไม่ ในกรณีที่ต้องมีแถบแม่เหล็ก บัตรประจำตัวประชาชนบางประเภทสามารถใช้บัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อเก็บข้อมูลเช่นข้อมูลไบโอเมตริกหรือเงินเสมือนได้ในขณะที่องค์กรบางแห่งอาจต้องการใช้เทคโนโลยีไร้สัมผัสเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่หรือระบบบางอย่างได้ มีความเสี่ยงที่ทุกคนต้องการจะสร้าง ID ปลอมสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่ เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวบางเครื่องสามารถพิมพ์คุณลักษณะด้านความปลอดภัยพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำสำเนาบัตรเช่นลายน้ำหรือการเคลือบบัตรโฮโลแกรม

ต้นทุนของเครื่องพิมพ์บัตร

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นออกไปค่าใช้จ่ายมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาว่าเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวใดที่จะซื้อแน่นอนว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณลักษณะใดที่จำเป็นสำหรับเครื่องพิมพ์ แต่เมื่อต้นทุนเหล่านี้ได้รับการยอมรับแล้วอาจยังคงมีอยู่ มีส่วนร่วมในการกำหนดเครื่องพิมพ์ที่จะเลือกจากช่วงที่เหมาะกับความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้างบประมาณมีจำกัด

บัตรประจำตัวที่สามารถพิมพ์ได้ในครั้งเดียวคือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว  นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาเนื่องจากช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนแต่ละฉบับ ในเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวทุกเครื่องริบบิ้นเครื่องพิมพ์จะต้องเปลี่ยนในบางช่วงก่อนที่จะตัดสินใจว่าเครื่องพิมพ์ใดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณคุณควรเปรียบเทียบผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์ใดให้พิมพ์จำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับต้นทุนโดยรวม

ประโยชน์น่ารู้ของเครื่องบันทึกเงินสด

ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเงินสด
การใช้งานเครื่องบันทึกเงินสดช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณไม่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากในการคำนวณ รวมถึงจะช่วยคำนวณราคาสินค้าและเงินทอนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทั้งยังสามารถตรวจสอบยอดจำหน่ายสินค้าแต่ละแผนกในแต่ละวันได้ ยิ่งในการใช้ควบคุมการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานหรือธุรกิจยิ่งจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
รวมถึงเครื่องบันทึกเงินสด จะสามารถควบคุมได้สะดวกในการตรวจสอบย้อนหลังได้ เมื่อต้องมีการทำงานก็จะดีต่อองค์กรเพราะเป็นการสร้างภาพพจน์ให้กับองค์การและสามารถกระตุ้นความต้องการของลูกค้าได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาเงินสดอย่างปลอดภัย เครื่องบันทึกเงินสดประหยัดเวลาในการคำนวณรายการสินค้า และเขียนใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากเครื่องบันทึกเงินสดจะมีบัตรแสดงรายการให้แก่ลูกค้าแทนใบเสร็จรับเงินลดค่าใช้จ่าย โดยจะมีความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นระเบียบ สุดท้ายยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกหรือผู้มิได้รับอนุญาตมาใช้เครื่องบันทึกเงินสดได้

บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารส่งออกทั้งนี้เพื่อป้องกันอาหารเสื่อมสภาพการสูญเสียคุณค่าทางอาหาร

บรรจุภัณฑ์ กล่องอาหารพลาสติก The Kitchen จาก bunjupun.com

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจสินค้าอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์อาหารส่งออก ทั้งนี้เพื่อป้องกันอาหารเสื่อมสภาพ การสูญเสียคุณค่าทางอาหาร ตลอดจนเพื่อความสวยงาม และความสะดวกในการขนส่ง ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารเพื่อการส่งออก ตลอดจนโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ควรคำนึงถึงการใช้และการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป ซึ่งประเทศไทยได้ส่งสินค้าอาหารไปจำหน่ายมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี

สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบเกี่ยวกับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอาหารใน Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs กำหนดให้วัสดุบรรจุภัณฑ์และสารที่สัมผัสกับอาหารทั้งโดยตรงและ โดยอ้อม ไม่ถ่ายเทสารในวัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้นเข้าสู่อาหารในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในองค์ประกอบของอาหาร หรือไม่ทำให้ลักษณะทางกายภาพประเภท รูป รส กลิ่น สี เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในระเบียบนี้ ประกาศห้ามใช้สาร azodicarbonamide ในการผลิตอย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีผลทำให้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในผู้บริโภค และได้กำหนดกลุ่มสารที่อนุญาตให้ใช้ได้ กลุ่มสารที่อนุญาตให้ใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งและต้องเลิกใช้ ซึ่งจะมีการประกาศอนุญาตการใช้ชนิดใหม่ ๆ โดยระบุการใช้ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ทางสหภาพยุโรปได้มีการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวล่าสุดครั้งที่ 4 ได้มีการบังคับใช้กฎดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2007 เป็นต้นไป หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จากเวบไซต์ของทางสหภาพ ยุโรป (EUROPA)

พลาสติกที่สัมผัสอาหาร ในที่นี้ครอบคลุมถึง พลาสติกชั้นเดียว, พลาสติกชนิดหลายชั้นและพลาสติกที่มีลักษณะเป็นชั้นหรือใช้เคลือบประกอบกับฝาปะเก็น ซึ่งในกระบวนการผลิตพลาสติกมีการใช้สารตั้งต้น  เช่น ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์, 1 ,3- butadiene และมีการเติมสารเติมแต่งเพื่อให้พลาสติกมีคุณสมบัติตามต้องการ เช่น สาร phthalate, plasticizer สารเหล่านี้มีมวลโมเลกุลน้อย สามารถเคลื่อนย้ายจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกลงสู่อาหารได้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค http://ytkplus.co.th/

การใช้เครื่องวัดความดัน สอดแขนให้ถูกวิธีในการวัดความดันให้ผู้ป่วย

FL500R

เมื่อเราไปพบแพทย์ก่อนที่จะเข้าห้องแพทย์พยาบาลจะให้ทำการชั่งน้ำหนักและวัดขั้นพื้นฐาน 2 อย่าง คือ วัดความดันโลหิตและอมปรอทวัดอุณหภูมิ การวัดความดันโลหิตนั้น มีทั้งเครื่องวัดความดัน สอดแขนรุ่นเก่าและแบบ Automatic Blood Pressure Measurement ซึ่งเป็นระบบดิจิตอล ถ้าไปพบแพทย์ครั้งละหลายท่านแต่ละท่านก็มักจะวัดความดันใหม่ด้วยตนเอง มีทั้งแบบให้นั่งแล้ววัดกับแบบที่ให้นอนบนเตียงแล้ววัดและบางท่านก็กล่าวว่า แบบที่นอนวัดนั้นให้ค่าที่ถูกต้องมากกว่า แต่เข้าใจว่า คงต้องการให้จุดที่วัดความดันโลหิตนั้นอยู่ในระดับหัวใจ แต่ในทัศนะของผู้เขียนที่มีความรู้ทางด้านนี้น้อยคิดว่า ค่าความดันโลหิตนั้น แกว่งไปมาได้ คือขึ้นๆลงๆในช่วงหนึ่ง และการวัดค่า ก็คงจะได้ค่าที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยพอใช้ได้ ถ้าวัดหลายครั้งแต่ละครั้งก็มักจะไม่ค่อยเท่ากันแต่ก็ใกล้เคียงกัน

การใช้เครื่องวัดความดัน สอดแขนนั้นความดันโลหิตจะเป็นแรงผลักดันให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนั้นเราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับความดันโลหิต และรักษาให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งและตีบ เมื่อหัวใจบีบตัวหัวใจจะบีบเลือดไปยังหลอดเลือดแดงทำให้เกิดความดันโลหิตซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และแรงต้านทานของหลอดเลือด หัวใจคนเราเต้น 60-80 ครั้งต่อนาที ความดันก็จะเพิ่มขณะที่หัวใจบีบตัวและลดลงขณะที่หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากันตลอดเวลาขึ้นกับท่า ความเครียด การออกกำลังกาย การนอนหลับ แต่ไม่ควรเกิน 140/90 หากสูงกว่านี้แสดงว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราตายสูง ดังนั้นการป้องกันความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันอัตราการตายจาก โรคหัวใจและโรคอัมพาต โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของทุกท่านเนื่องจากไม่มีอาการเตือนดังนั้น การจะทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องวัดความดันโลหิตและใช้เครื่องวัดความดัน สอดแขนที่มีคุณภาพ

แน่นอนว่าไม่มีใครปฎิเสธความเป็นเบอร์หนึ่งของระบบเครือข่าย ais 3g

แน่นอนว่าไม่มีใครปฎิเสธความเป็นเบอร์หนึ่งของระบบเครือข่ายในไทยมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ทาง AIS ได้ถือคลื่นความถี่ 900MHz โดยแบ่งการให้บริการระหว่าง 2G และ ais 3G ในสัดส่วนที่เน้น 2G เป็นหลัก จึงทำให้ลูกค้าที่ต้องการใช้ 3G บ่นกันระงมว่าเจอแต่สัญญาณ E หรือ Edge นั่นเอง

หลังจากที่ AIS ประมูลคลื่นความถี่ 2100MHz ได้แล้ว ทาง AIS ก็เดินหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะปักเสาคลื่นความถี่ 2100MHz ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และต้องการที่จะย้ายผู้ใช้กว่า 35 ล้านคนไปใช้บนคลื่นความถี่ใหม่ให้หมดเนื่องจากความถี่ 900MHz นั้นจะหมดสัญญาในปี 2558 ที่จะถึงนี่แล้วนั่นเองครับ โดยเสาใหม่ทั้งหมดที่ได้เปลี่ยนเป็น 2100MHz นั้นจะสามารถอัพเกรดเป็น 4G LTE ได้เลยทันทีอีกด้วย เรียกได้ว่าล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดเพื่ออนาคตที่ดีกว่านั่นเอง แต่ในช่วงแรกนี้หลายๆคนอาจจะต้องเจอกับปัญหาสัญญาณขาดหายบ้างเพราะจำนวนเสา 2100MHz ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรนั่นเอง

บริการเว็บขายของที่ใช้งานง่ายด้วยระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป

วันนี้เรามีอีกหนึ่งบริการสำหรับการเปิดเว็บขายของมาให้เพื่อนๆทุกคนที่อยากจะเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ให้ได้พิจารณากัน ซึ่งการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้งานได้ง่ายและยังสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนต่างๆของเว็บขายของได้ง่ายๆอีกด้วย เพราะสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้ในระบบหลังบ้านที่ใช้งานได้สะดวก พร้อมทั้งยังสามารถที่จะเลือกในการปรับแต่งเว็บไซต์ในแต่ละส่วนของเว็บไซต์ได้แบบไม่สับสนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบหน้าหลัก, คลังรูปภาพ, บทความ และระบบอื่นๆอีกมากมาย และยังเหมาะสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่เป็นอย่างมากอีกด้วย เพราะการใช้งานเว็บขายของออนไลน์นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการทำเว็บไซต์มาก่อนก็สามารถที่จะปรับแต่งเว็บไซต์ให้ออกมาตามที่เราต้องการได้อย่างง่าย จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่วันนี้เรามาแนะนำบริการเว็บขายของที่จะช่วยเหลือผู้ใช้งานสำหรับการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายๆ

เว็บไซต์ขายของออนไลน์

เว็บขายของออนไลน์อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการขายสินค้าออนไลน์

การใช้งานเว็บขายของออนไลน์นั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกสำหรับผุ้ใช้งานทุกคน เพราะเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นสามารถที่จะทำการตกแต่งตัวเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายๆเพียงแค่เลือก Template ที่เราชอบแล้วจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลด Template เหล่านั้นออกมาและจัดการแก้ไข เพียงเท่านี้เราก็จะได้เว็บขายของออนไลน์ที่สวยงามตรงตามความต้องการของเรากันแล้ว รวมถึงยังมีระบบสำเร็จรูปที่สามารถที่จะเลือกใช้งานได้อย่างสะดวกอีกด้วย เพราะสามารถทำการเลือกระบบต่างๆที่เราต้องการและการจัดเรียงของระบบดังกล่าวได้ผ่านทางระบบหลังบ้านโฝดยตรง แถมยังมีระบบ SEO ที่รองรับต่อการโปรโมทเว็บขายของให้ติดอันดับในผลการค้นหาผ่านทาง Search Engine ต่างๆอีกด้วย ซึ่งการโปรโมทเว็บไซต์ในรูปแบบนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้าและผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าออนไลน์สามารถที่จะค้นเจอเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับเว็บขายของได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง

AIS 3G Pocket WiFi 21.6 Mbps: เปลี่ยน 3G ให้เป็น WiFi ส่วนตัว

ปัจจุบันความเร็วอินเตอร์เน็ต 3G มีความเร็วเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนมาก ทำให้ 3G เข้ามามีบทความในชีวิตประขำวันของเรามากขึ้น ผมเองเป็นอีกหนึ่งคนที่ขาดเน็ตไม่ได้เลย ถึงแม้ส่วนใหญ่จะหมดไปกับการเล่น แต่ก็จำเป็นต้องมี 3G สแตนบายไว้สำหรับทำงานนอกสถานที่หรือ มีงานด่วนเข้ามาในช่วงที่ผมไม่สามารถเข้าถึง WiFi ได้

หลายครั้งที่ผมต้องแชร์อินเตอร์เน็ต 3G หรือที่เราเรียกกันว่า WiFi Hotspot จากมือถือเพื่อให้ Notebook หรือมือถืออีกเครื่องที่ไม่มีเน็ต สามารถเล่นเน็ตได้ ปัญหาที่เจอไม่ใช่เรื่องความเร็ว 3G แต่เป็นเรื่องความร้อนของมือถือเครื่องที่ปล่อย WiFi Hotspot ที่จะร้อนมากๆ แบตก็หมดเร็ว อุปกรณ์ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ผมและอีกหลายๆ คนที่ต้องมักจะใช้ WiFi Hotspot อยู่เป็นประจำก็คือ AIS 3G Pocket WiFi

เผยเทคโนโลยีใหม่ ใช้”สายตา”ควบคุม”แท็บเล็ต”ได้

บริษัทด้านเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ ออกแบบซอฟต์แวร์ตัวใหม่ ที่ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้งานแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้ด้วยการใช้การเคลื่อนไหวของดวงตา บริษัท ดิ อาย ไทรบ์ (The Eye Tribe) ก่อตั้งโดยนายซูน อัลส์ทรัพ โยฮันเซน นักศึกษาปริญญาเอกและเพื่อนอีก 3 คน จากมหาวิทยาลัยสารสนเทศโคเปนเฮเกน เมื่อปีก่อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบการควบคุมโดยใช้สายตา ซึ่งมีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์

โยฮันเซนกล่าวว่า ทางบริษัทกำลังมองหาผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่จะรับเทคโนโลยีนี้ไปติดตั้งกับเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิล ซัมซุง กูเกิล หรือไมโครซอฟต์ โดยผู้ใช้สามารถสั่งงานขั้นพื้นฐานได้โดยเพียงแต่กลอกลูกตาไปมา อาทิ พลิกหน้าหนังสืออี-บุ๊ก หรือเล่นเกม ซอฟต์แวร์จะใช้แสงอินฟราเรดที่สะท้อนออกจากม่านตา ซึ่งกล้องของอุปกรณ์ได้บันทึกไว้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนหน้าจอ หรือคลิกบนหน้าจอได้ โดยใช้เพียงสายตา

ด้าน Sebastian Sztuk วิศวกรของบริษัทเปิดเผยว่า สิ่งที่บริษัททำการพัฒนาก็คือซอฟท์แวร์ที่สามารถใช้การควบคุมโดยสายตาในอุปกรณ์เทคโนโลยีมาตรฐานที่มีราคาไม่สูงเกินไปนัก ที่มีการผลิตออกมาจำนวนมาก เพื่อที่จะสามารถติดตั้งกล้องที่ผสมผสานเข้ากับอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนดังกล่าวได้

การเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ต้องดูเครื่องหมายเหล่านี้ประกอบด้วย

วิธีเลือกซื้อ fingerscan ต้องดูเครื่องหมายเหล่านี้ประกอบด้วย

เครื่องหมาย CE : มาจากคำฝรั่งเศส Conformite” Europe”ene หรือ European Conformity เครื่องหมาย CE MARK ที่ปรากฎบนสินค้าของ fingerscan เป็น เครื่องหมายที่แสดงถึงการรับรองจากผู้ผลิต Manufacturer”s Declaration ว่าสินค้านี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และรวมไปถึงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป ซึึ่งการมีเครื่องหมาย CE MARK ปรากฎบนสินค้านั้นจะทำให้จะทำให้สามารถวางขายและจำหน่าย รวมไปถึงสามารถเคลื่อนหรือย้ายได้อย่างเสรี ในเขตเศรษกิจในยุโรปพูดง่ายก็คือ สินค้าที่มี CE MARK ก็ไปขายในเมืองนอกได้นั่นเอง

UL-finger-scan เครื่องหมาย UL : Underwrites Laboratoriesเครื่องหมาย UL MARK จาก สหรัฐอเมริกา ที่พบบนสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ finger scanเป็นเครื่องหมายของ องค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ ทดสอบ ตรวจสอบ มาตรฐาน และความปลอดภัยเพื่อออกใบรับรอง UL Certificate ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผ่านการทดสอบ