การเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ต้องดูเครื่องหมายเหล่านี้ประกอบด้วย

วิธีเลือกซื้อ fingerscan ต้องดูเครื่องหมายเหล่านี้ประกอบด้วย

เครื่องหมาย CE : มาจากคำฝรั่งเศส Conformite” Europe”ene หรือ European Conformity เครื่องหมาย CE MARK ที่ปรากฎบนสินค้าของ fingerscan เป็น เครื่องหมายที่แสดงถึงการรับรองจากผู้ผลิต Manufacturer”s Declaration ว่าสินค้านี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และรวมไปถึงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป ซึึ่งการมีเครื่องหมาย CE MARK ปรากฎบนสินค้านั้นจะทำให้จะทำให้สามารถวางขายและจำหน่าย รวมไปถึงสามารถเคลื่อนหรือย้ายได้อย่างเสรี ในเขตเศรษกิจในยุโรปพูดง่ายก็คือ สินค้าที่มี CE MARK ก็ไปขายในเมืองนอกได้นั่นเอง

UL-finger-scan เครื่องหมาย UL : Underwrites Laboratoriesเครื่องหมาย UL MARK จาก สหรัฐอเมริกา ที่พบบนสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ finger scanเป็นเครื่องหมายของ องค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ ทดสอบ ตรวจสอบ มาตรฐาน และความปลอดภัยเพื่อออกใบรับรอง UL Certificate ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผ่านการทดสอบ

Comments are closed.