Tag Archives: รองเท้าหัวเหล็ก

ภัยและการป้องกันตัวด้วยรองเท้าหัวเหล็ก

อุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่คิดมาก่อน เหตุการณ์ที่บังเกิดอาจทำให้เกิดความเสียหายแด่ร่างกายและทรัพย์สินหรือเปล่าก็ตาม เรียกว่า อุบัติเหตุ แต่ถ้าหากว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดผลร้ายเราเรียกว่า อุบัติภัย และสิ่งนึงที่จะสามารถป้องกันภัยต่างๆได้ จากการเกิดอุบัติเหตุนี้ก็คงเป็นอุปกรณ์นิรภัย อาทิเช่น รองเท้าหัวเหล็ก

 

ชนิดของรองเท้านิรภัยสามารถแบ่งกลุ่มของรองเท้านิรภัยที่ใช้ในการปกป้องอันตรายต่างๆ ตามประเภทการใช้งานได้ 4 ประเภทดังนี้

  1. รองเท้าหัวเหล็กหรือรองเท้าหนังหัวโลหะ

รองเท้าหัวเหล็กประเภทนี้เป็นที่นิยมใช้ในประเทศเรามาก ใช้ในอารักขาวัสดุกระแทก ข้าวของหล่นทับ รองเท้าหัวเหล็กเป็นรองเท้าหุ้มส้น หุ้มข้อ หรือหุ้มแข็ง มีเหล็กหัวบัว(หัวโลหะ) หุ้มป้องกันแถวนิ้วเท้าทั้งหมด รองเท้านิรภัยที่มีแผ่นเหล็กรองรับแนวฝ่าเท้าจะใช้เพื่องานซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับของมีคมบาด หรือแทงลอดลอดใต้ฝ่าเท้าขึ้นมา ส้นรองเท้ากับพื้นรองเท้ามักเป็นดอกหรือไม่ก็ลายพื้นยางเพื่อกันไถลลื่น หกคะเมน รองเท้าหัวเหล็กนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามความทนทานต่อแรงกดกับแรงชนที่บริเวณเหล็กหัวบัว

  1. รองเท้าหัวเหล็กที่ใช้ในโรงหลอมและหล่อโลหะ

รองเท้าหัวเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนนี้ เหมาะเป็นรองเท้าหัวเหล็กที่ทำจากวัสดุกันความร้อนได้ ด้านบนของรองเท้าหัวเหล็กต้องมีการปกคลุมแถบขาให้สูงขึ้นมา เพื่อที่จะคุ้มกันการกระเด็นหรือตก จากโลหะเหลวที่หลอมละลาย

  1. รองเท้าหัวเหล็กสำหรับงานที่เกี่ยวกับกับงานกระแสไฟ

รองเท้าหัวเหล็กประเภทนี้ต้องมีคุณลักษณะเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี รักษาเหงื่อหรือว่าที่ชื้นของบริเวณเท้าและฝ่าเท้า ซึ่งเหงื่อและความชุ่มชื้นเป็นสื่อนำกระแสไฟเข้าสู่ร่างกายได้ดี รองเท้าหัวเหล็กที่ชำรุดทรุดโทรมห้ามซ่อมโดยใช้ตะปู หรือลวดตรึงเนื่องมาจากสิ่งเหล่านี้นำไฟฟ้าไปสู่ร่างกาย ทำให้เกิดภัยถึงชีวิตได้

  1. รองเท้าหัวเหล็กที่ใช้ในบริเวณที่มีหรือคลางแคลงว่ามีสารหรือของผสมที่ไวไฟ

เพราะว่ารองเท้าหัวเหล็กประเภทนี้จะป้องกันไฟฟ้าสถิติที่ปรากฏออกจากร่างกายมนุษย์ ซึ่งอาจจะเกิดการเหนี่ยวนำ ทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดการปะทุหรือลุกไหม้ขึ้นได้ รองเท้าเหล่านี้จะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ในอัตราต่างๆหลายระดับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้ว่าสถานที่ที่ตนดำเนินการ ควรใช้รองเท้าหัวเหล็กที่มีความต้านทานกระแสไฟฟ้าระดับไหน